Gộp máy chủ PHỤC GIANG về máy chủ TRUYỀN KỲ

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ PHỤC GIANG  TRUYỀN KỲ  vào 13H00 ngày 28/09/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ PHỤC GIANG phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả Thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ PHỤC GIANG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 252000
Mảnh Già Lam Kinh 100000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 100000
Hộ Vệ Đơn 100000
Mảnh Ghép Ngựa 100000
Mảnh Ghép Ấn 100000
Bát Mạch Đơn 100000
Linh Hồn Chân Nguyên 100000
Mảnh Ghép Vũ Khí 25200
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 25200
Rương Trấn Hồn Thạch 189000
Rương Mảnh Ghép 126000
Đầu ngựa 3000

- Nhân vật thuộc máy chủ PHỤC GIANG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ PHỤC GIANG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư