Gộp máy chủ VU GIANG về máy chủ THIÊN GIANG

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ VU GIANG và THIÊN GIANG vào 13H00 ngày 15/07/2021. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ VU GIANG phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ VU GIANG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 3000
Mảnh Già Lam Kinh 60000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 60000
Hộ Vệ Đơn 60000
Mảnh Ghép Ngựa 60000
Mảnh Ghép Ấn 60000
Bát Mạch Đơn 60000
Linh Hồn Chân Nguyên 60000
Mảnh Ghép Vũ Khí 1200
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1200
Rương Trấn Hồn Thạch 9000
Rương Mảnh Ghép 6000
Đầu ngựa 60

- Nhân vật thuộc máy chủ VU GIANG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả HỗTrợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ VU GIANG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KIM NGUYÊN BẢO