Lửa Trại

I. NPC liên quan

Vào lúc 10h00 và 18h00 và 22h00 Lửa trại sẽ xuất tại Phượng Tường (Thành Chính) mỗi lần xuất hiện 15 phút

II. Phần Thưởng

 

  Thông tin vật phẩm

Không Sử  Dụng Nữ Nhi Hồng

 

Phần Thưởng mỗi 5 giây chắc chắn nhận được

250tr kinh nghiệm


Nữ Nhi Hồng 

(1 bình 5 phút)

Thu thập:

  • Điểm Năng Động Ngày

Cách sử dụng:

  • Nhấp chuột phải sử dụng gần lửa trại

Phần Thưởng mỗi 5 giây chắc chắn nhận được

1 tỷ kinh nghiệm

 

Lưu Ý:

  • Thu thập Nữ Nhi Hồng : Điểm Năng Động Ngày

  • Chỉ sử dụng rượu lúc có lửa trại