Tải Game

Bản Update Máy Chủ Mới

Giải nén vào thư mục game kiếm thế đang chạy để trải ngiệm phiên bản mới nhất

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
UPDATE_KTTK 5MB Download (trực tiếp)
 

Bản cài đặt Kiếm Thế Truyền Kỳ (Đã có cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
PACH_KTTK 555 MB Link Google (Nhanh Hơn)
 

Bản FULL cài đặt Kiếm Thế Truyền Kỳ (Chưa cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
KTTK_FULL_8GB 8.2Gb Link Google (Nhanh Hơn)
 

Tools hỗ trợ

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
AutoPk 1MB Link Download (trực tiếp)
File Fix lỗi MSVCP140.dll 25MB Link Download (trực tiếp)
Yahoo (Fix lỗi Engine.dll) 10MB Link Download (trực tiếp)
UltraViewer (hỗ trợ lỗi) 1MB Link Download (trực tiếp)
Winrar phần mềm giải nén 1MB Link Download (trực tiếp)