Tống Kim Đại Chiến

Tính năng Chiến Trường Tống Kim vốn là một trong những tính năng đặc sắc nhất của Kiếm Thế xuyên suốt các phiên bản vừa qua. Với thay đổi của Kiếm Thế, chắc chắn sẽ đem lại trải nghiệm thú vị trên bước đường bôn tẩu.

DANH HIỆU TOP 1 CHIẾN TRƯỜNG TỐNG KIM

I. Thời gian chiến trường

Loại Chiến Trường

Thời Gian

  • Long Trụ

11h00 - 15h00-19h00 -21h00-23h00

II. Phần thưởng

 

1.Phần thưởng Ôm Trụ

Phần thưởng mỗi 10 Giây
60 Triệu Kinh nghiệm
40 Điểm Tích Lũy Tống Kim

2.Phần thưởng tích lũy trận

Mức tích lũy trận

Phần thưởng

(Khóa)

3000

1000 Mảnh Ghép Ngựa

1 Tiền Xu

1 Ngân Nguyên Bảo

50 Chiến Thần

1 Tỷ Kinh Nghiệm

5000

 

2000 Mảnh Ghép Ngựa

2 Tiền Xu

2 Ngân Nguyên Bảo

100 Chiến Thần

3 Tỷ Kinh Nghiệm

10000

4000 Mảnh Ghép Ngựa

5 Tiền Xu

5 Ngân Nguyên Bảo

300 Chiến Thần

7 Tỷ Kinh Nghiệm

3.Phần thưởng Top Tống kim

Top

Phần thưởng

(Khóa)

1

4000 Mảnh Ghép Mặt Nạ

5 Tiền Xu

2

3000 Mảnh Ghép Mặt Nạ

4 Tiền Xu

3

2000 Mảnh Ghép Mặt Nạ

3 Tiền Xu

4

1000 Mảnh Ghép Mặt Nạ

2 Tiền Xu

5

500 Mảnh Ghép Mặt Nạ

1 Tiền Xu

Phải để  hơn 2 ô trống để nhận phần thưởng

 


III. Cách thức tham gia

1. Báo danh chiến trường

  • Thời gian bao danh trước 10 phút trước khi khai chiến
  • Mỗi trận kéo dài 50 phút.
  • Sử dụng vô hạn truyền tống phù để đến nơi báo danh

 

2. Nhận thưởng tống kim

  • Khi trận đấu kết thúc có thể nhận thưởng tại Hiệu Úy Mộ Binh

IV.Một Số Hình Ảnh


Lưu Ý:

  • Phải để  hơn 2 ô trống để nhận phần thưởng
  • Chú ý thời gian để tham gia tống kim đúng giờ.
  • Post điểm sẽ bị xử lý nghiêm - Chụp hình + gửi Facebook để được hỗ trợ