Cập Nhật Tháng 8

Kiếm Thế Truyền Kỳ xin thông báo :

 Cập nhật thêm tính năng mới , BQT xin phép update thêm 1 số tính năng mới  bao gồm như sau :

-Event Trung Thu : https://kiemthetruyenky.com/su-kien-trung-thu-post515.html

-Lửa Trại :  https://kiemthetruyenky.com/lua-trai-post516.html

-Tống Kim Long Trụ : https://kiemthetruyenky.com/tong-kim-dai-chien-post129.html

- Mở thêm Trùng sinh : Mở thêm trùng sinh từ 21 tới 50

Phần thưởng trùng sinh thêm ngoại trang cấp 5 - 6 -7 - 8 - 9 - 10

Chi tiết trùng sinh tại : https://kiemthetruyenky.com/trung-sinh-post136.html

Chi tiết chỉ số ngoại trang tại : https://kiemthetruyenky.com/he-thong-ngoai-trang-post115.html

- Thời gian update : 00h00 ngày 22/08/2021

- Kiếm Thế Truyền Kỳ xin trân trọng thông báo