Già Lam Kinh

 Già Lam Kinh quy tụ tinh hoa của các môn phái , giúp người sử dụng chiến ý trùng thiên khiến kẻ địch bàng hoàng khiếp sợ, không chiến mà thắng. Tương truyền, nếu người nào luyện thành bí kíp này sẽ nâng cấp sức chiến đấu.

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại Sứ Giả nâng cấp - Thành Chính( Lâm An)

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần già lam kinh cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
Già Lam Kinh

Mảnh Già Lam Kinh

Tiền Xu

Tỷ lệ thành công %

100

Cấp 1 Trùng Sinh 2
Cấp 2 10 1000 100
Cấp 3 15 2000 60
Cấp 4 20 5000 50
Cấp 5 25 10000 40
Cấp 6 30 15000 30
Cấp 7 35 20000 20
Cấp 8 40 30000 15
Cấp 9 45 40000 10
Cấp 10 50 50000 5

Lưu Ý:

  • Nâng cấp thất bại trang bị sẽ bị hạ 1 cấp
  • Dùng Bùa Bảo Toàn rớt sẽ bị không hạ cấp