Gộp máy chủ CHÂU GIANG về máy chủ THIÊN GIANG

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ CHÂU GIANG và THIÊN GIANG vào 13H00 ngày 10/06/2021. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ CHÂU GIANG phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ CHÂU GIANG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 1000
Mảnh Già Lam Kinh 20000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 20000
Hộ Vệ Đơn 20000
Mảnh Ghép Ngựa 20000
Mảnh Ghép Ấn 20000
Bát Mạch Đơn 20000
Linh Hồn Chân Nguyên 20000
Mảnh Ghép Vũ Khí 400
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 400
Rương Trấn Hồn Thạch 3000
Rương Mảnh Ghép 2000
Đầu ngựa 20

- Nhân vật thuộc máy chủ CHÂU GIANG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả HỗTrợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ CHÂU GIANG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KIM NGUYÊN BẢO