Gộp máy chủ CỔ GIANG về máy chủ PHỤC GIANG

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ CỔ GIANG  PHỤC GIANG  vào 13H00 ngày 21/09/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ CỔ GIANG phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả Thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ CỔ GIANG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 24000
Mảnh Già Lam Kinh 100000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 100000
Hộ Vệ Đơn 100000
Mảnh Ghép Ngựa 100000
Mảnh Ghép Ấn 100000
Bát Mạch Đơn 100000
Linh Hồn Chân Nguyên 100000
Mảnh Ghép Vũ Khí 2400
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 2400
Rương Trấn Hồn Thạch 18000
Rương Mảnh Ghép 12000
Đầu ngựa 120

- Nhân vật thuộc máy chủ CỔ GIANG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ CỔ GIANG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư