Gộp máy chủ HUYỀN GIANG về máy chủ LẠC GIANG

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ HUYỀN GIANG LẠC GIANG vào 13H00 ngày 19/05/2022. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ HUYỀN GIANG phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ HUYỀN GIANG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 2000
Mảnh Già Lam Kinh 100000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 100000
Hộ Vệ Đơn 100000
Mảnh Ghép Ngựa 100000
Mảnh Ghép Ấn 100000
Bát Mạch Đơn 100000
Linh Hồn Chân Nguyên 10000
Mảnh Ghép Vũ Khí 200
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 200
Rương Trấn Hồn Thạch 1500
Rương Mảnh Ghép 1000
Đầu ngựa 10

- Nhân vật thuộc máy chủ HUYỀN GIANG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả HỗTrợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ HUYỀN GIANG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư