Gộp máy chủ LỰC GIANG về máy chủ CỔ GIANG

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ LỰC GIANG  CỔ GIANG  vào 13H00 ngày 24/08/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ LỰC GIANG phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ LỰC GIANG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 10000
Mảnh Già Lam Kinh 100000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 100000
Hộ Vệ Đơn 100000
Mảnh Ghép Ngựa 100000
Mảnh Ghép Ấn 100000
Bát Mạch Đơn 100000
Linh Hồn Chân Nguyên 100000
Mảnh Ghép Vũ Khí 1000
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1000
Rương Trấn Hồn Thạch 7500
Rương Mảnh Ghép 5000
Đầu ngựa 50

- Nhân vật thuộc máy chủ LỰC GIANG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ LỰC GIANG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư