Gộp máy chủ LÝ GIANG về máy chủ CHÍ GIANG

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ LÝ GIANG và CHÍ GIANG vào 13H00 ngày 13/01/2022. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ LÝ GIANG phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ LÝ GIANG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 6000
Mảnh Già Lam Kinh 100000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 100000
Hộ Vệ Đơn 100000
Mảnh Ghép Ngựa 100000
Mảnh Ghép Ấn 100000
Bát Mạch Đơn 100000
Linh Hồn Chân Nguyên 30000
Mảnh Ghép Vũ Khí 600
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 600
Rương Trấn Hồn Thạch 4500
Rương Mảnh Ghép 3000
Đầu ngựa 30

- Nhân vật thuộc máy chủ LÝ GIANG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả HỗTrợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ LÝ GIANG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư