Gộp máy chủ NHI GIANG về máy chủ THU GIANG

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ NHI GIANG THU GIANG vào 13H00 ngày 22/09/2022. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ NHI GIANG phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ NHI GIANG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 22000
Mảnh Già Lam Kinh 100000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 100000
Hộ Vệ Đơn 100000
Mảnh Ghép Ngựa 100000
Mảnh Ghép Ấn 100000
Bát Mạch Đơn 100000
Linh Hồn Chân Nguyên 110000
Mảnh Ghép Vũ Khí 2200
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 2200
Rương Trấn Hồn Thạch 16500
Rương Mảnh Ghép 11000
Đầu ngựa 110

- Nhân vật thuộc máy chủ NHI GIANG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả HỗTrợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ NHI GIANG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư