Hệ Thống Hộ Vệ

Tính năng Hộ Vệ - một tính năng mới, độc đáo, và sẽ hỗ trợ Huynh Đệ thuận tiện hơn trong quá trình tham gia phiêu lưu cùng thế giới Kiếm Thế.

Danh Hiệu Hộ Vệ

I. Cách Nhận Lệnh Bài Hộ Vệ

-Trùng sinh lần 2 nhận Lệnh Bài Hộ Vệ

III. Vật phẩm liên quan và Công thức nâng cấp

1. Vật phẩm liên quan

Vật phẩm

Thông tin chi tiết

Đồng Hành

Thu thập: Bắt đồng hành bằng Thiệp Bạc Hoặc Thiệp Lụa

Tác Dụng: Tăng chỉ số cho nhân vật

Túi Hộ Vệ Đơn

Thu thập: Nhập được khi tham gia Hoạt động trong Game

Tác Dụng: Nhấp chuột phải nhận được 500 Hộ Vệ Đơn

Hộ Vệ Đơn

Thu thập:Nhập được khi tham gia Hoạt động trong Game

Tác Dụng: Nâng cấp Hộ Vệ

2. Công thức nâng cấp

- Nhấn F1 - Chọn Hộ Vệ - chọn Nâng Cấp

Hộ Vệ Tiền xu Đồng Hành Đơn

Tỷ lệ thành công %

Cấp 1 Trùng sinh lần 2
Cấp 2 10 1000 100
Cấp 3 20 2000 60
Cấp 4 30 5000 50
Cấp 5 40 10000 40
Cấp 6 50 15000 30
Cấp 7 60 20000 20
Cấp 8 70 30000 15
Cấp 9 80 40000 10
Cấp 10 100 50000 5


 

II. Hình Ảnh Đồng Hành Và Đổi Hộ Vệ 

- Nhấn F1 - Chọn Đổi Hộ Vệ

Chọn Hộ Vệ Cần đổi

 

Hình Ảnh Hộ Vệ

Sự Muội Quyến Rủ

Sự Muội Xinh Đẹp

 Định Xuân Thu

Khiên Ngưu Tinh

An Đạt Gia

Cứ Điểm Hộ Vệ

Hoa Doanh Vũ

Thương Lang Thần Sứ

Tịch Diệm

Lưu Ý:

  • Nâng cấp thất bại trang bị sẽ bị hạ 1 cấp
  • Dùng Bùa Bảo Toàn rớt sẽ bị không hạ cấp