Hệ Thống Trang Bị Ngựa

I.NPC liên quan

-Nhấn F1 - Chọn Thú Cưỡi - Chọn trang bị ngựa cần để nâng cấp

II. Vật phẩm liên quan và Công thức nâng cấp

1. Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Thông tin chi tiết

Mảnh Ghép Ngựa

Thu thập: Hoạt động trong game

Tác Dụng: Nâng cấp Đầu Khôi, Dây Cương, Móng Sắt, Bàn Đạp, Yên Ngựa Móng Ngựa

2. Công thức nâng cấp

Cấp trang bị Mảnh Ghép Ngựa KNB Tỷ lệ Thành công
1 2000 5 100
2 5000 10 100
3 10000 10 80
4 15000 10 60
5 20000 10 40
6 25000 10 35
7 30000 10 30
8 35000 10 20
9 40000 10 10
10 50000 20 5

 

Lưu Ý:

  • Nâng cấp thất bại trang bị sẽ bị hạ 1 cấp
  • Dùng Bùa Bảo Toàn rớt sẽ bị không hạ cấp