Hướng Dẫn Tân Thủ

 

Hướng dẫn mọi người những bước cơ bản khi mới bắt đầu vào game.

1. Nhận Hỗ Trợ Tân Thủ - Nhận Code Like Share Facebook.

-Khi tạo mới nhân vật thành công, bước đầu mình nhận Hỗ trợ tân thủ tại Sứ Giả Hỗ Trợ ở Thành Chính. Ở đây chúng ta chọn môn phái mình cần vào và trang bị của phái mình chọn. Các kỹ năng Mật tịch Cao - Trung và kỹ năng 110 của phái sẽ được kích hoạt.

- Tiếp theo nhận code Facebook, Nhận được khi tham gia sự kiện like share FACBOOK.

- Sự Kiện Tại Fanpage

- Thực hiện đúng quy định và inbox nhận Code, Vui lòng Inbox tại  để được hỗ trợ code Facebook.

- Mỗi tài khoản chỉ nhận 1 lần code Facebook và không giới hạn tài khoản xin code.

- Sau khi đã được nhân viên hỗ trợ kích hoạt code Facebook, nhận code tại Sứ Giả Hỗ Trợ ở Thành Chính >> Nhận Code Thẻ Nạp >> Nhận code.

 

 

2.Vũ khí thần sa 0 dòng 

-Vũ Khí thần sa 0 dòng Nhận Code FaceBook

-Hoạt động trong game

-Mua ở Sứ Giả Cửa hàng- du long - 200 tiền du long

3.Hộ Vệ  Và Bắt Đồng Hành và Già Lam Kinh và Mặt Nạ, Ngoại Trang

-Hộ Vệ : <Xem Chi Tiết>

-Trùng sinh lần 2 Nhận Lệnh Bài Hộ Vệ

-Bắt Đồng Hành: <Xem Chi Tiết>

-Bắt đồng hành ở map 55 trước khi nhận Thiệp Lụa cấp 1

-Sau mua Thiệp Bạc 2 để bắt đồng hành ở tiêu dao cốc

Già Lam Kinh: <Xem Chi Tiết>

Trùng sinh lần 2

Mặt Nạ : <Xem Chi Tiết>

Trùng sinh lần 1

Ngoại Trang: <Xem Chi Tiết>

Trùng Sinh 4,5,9,10,14,15,19,20,24,25,29,30,34,35,39,40,44,45,49,50

4.Võ Công Trấn Phái

- Học Võ Công Trấn Phái để có thể hoạt động dễ dàng hơn.

 Xem chi tiết tại: <Xem Chi Tiết>

5. Hoạt động Cày Xu, Bạc Vụn, Ngân Nguyên Bảo, Kim Nguyên Bảo.

Lịch Hoạt Động Hàng Ngày - chi tiết tại: <Xem Chi Tiết>

Hoạt động Cày Tiền Xu

 

TÊN HOẠT ĐỘNG

LINK HƯỚNG DẪN

Mật Thất Du Long <Xem Chi Tiết>
Đua Top Sever Mới <Xem Chi Tiết>
Tống Kim <Xem Chi Tiết>

Năng động

<Xem Chi Tiết>
Tiêu Dao Cốc <Xem Chi Tiết>
Bạch Hổ Đường <Xem Chi Tiết>
Thi Đấu Loạn Chiến <Xem Chi Tiết>
Săn BOSS <Xem Chi Tiết>
Nghĩa Quân <Xem Chi Tiết>
Bách Bảo Rương <Xem Chi Tiết>
Nạp Thẻ và Tích Lũy Hằng Ngày  <Xem Chi Tiết>

 

Hoạt động Cày Bạc Vụn - Ngân Nguyên Bảo - Kim Nguyên Bảo

TÊN HOẠT ĐỘNG

LINK HƯỚNG DẪN

Săn BOSS <Xem Chi Tiết>
Thi Đấu Loạn Chiến <Xem Chi Tiết>
Truy Nã Hải Tặc <Xem Chi Tiết>

Tống Kim Đại Chiến

<Xem Chi Tiết>
Bạch Hổ Đường <Xem Chi Tiết>
Săn BOSS <Xem Chi Tiết>
Tần Lăng <Xem Chi Tiết>
Tiêu Dao Cốc <Xem Chi Tiết>
Nạp Thẻ và Tích Lũy Hằng Ngày  <Xem Chi Tiết>

 

Hoạt động Cày đồng khóa

TÊN HOẠT ĐỘNG

LINK HƯỚNG DẪN

Nghĩa Quân <Xem Chi Tiết>

6. Tham gia các hoạt động trong game  có Nguyên Liệu Và Tăng Sức Mạnh Nhân Vật.

Nguyên Liệu:

Nguyên liêu

Hoạt động

Tiền Du Long

Điểm Năng Động, Du Long,đua top sv mới

Linh Hồn Chân Nguyên

Tiêu Dao Cốc,Boss,Du Long,Bách Bảo Rương,Thủ Lĩnh Bạch Hổ Đường tần 1

Chiến Thần

Điểm Năng Động,Bách Bảo Rương,tống kim, tích lũy nạp hằng ngày, Lâu Lan Cổ Thành, Vận Tiêu,Trùng Sinh

Mảnh Già Lam Kinh

Boss,Du Long,Tàng Bảo Đồ,Quân Doanh,Vận Tiêu

Hộ Vệ Đơn

Thủ Lĩnh Bạch Hổ Đường tần 2,Boss,Thi Đấu Loạn Phái,Du Long

Trấn Hồn Thạch

Thương Hội,Hiệp khách,Boss,Lâu Lan Cổ Thành
Điểm Năng Động,Cửa Hàng Du Long,Bách Bảo Rương,Quân Doanh,Nghĩa Quân,Đua top sv mới

Mảnh Ghép Ấn

Tiêu Dao Cốc,Boss,Thi Đấu Loạn Phái,Du Long,Quân Doanh.Tàng Bảo Đồ,Vận Tiêu

Bát Mạch Đơn

Boss,Thi Đấu Loạn Phái,Du Long,Truy Nã,Thủ Lĩnh Bạch Hổ Đường tần 3

Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

Thương Hội,Boss,Du Long,Bách Bảo Rương,Quân Doanh.Tàng Bảo Đồ

Mảnh Ghép Vũ Khí

Thương Hội,Boss,Du Long,Bách Bảo Rương,Quân Doanh,Tàng Bảo Đồ

Mảnh Ghép Trang Bị

Thương Hội,Tiêu Dao Cốc,Bạch Hổ Đường,Boss,Điểm Năng Động,Du Long,Tàng Bảo Đồ, Kỳ Trân Các,Sứ Giả Cửa Hàng

Mảnh Ghép Mặt Nạ Boss , Du Long ,Tống Kim
Mảnh Ghép Ngựa

Boss , Du Long ,Tống Kim

Đầu Ngựa

Tiêu Dao Cốc,Boss,Điểm Năng Động,Du Long,Bách Bảo Rương,Quân Doanh,Nghĩa Quân,Hiệp khách,Vận Tiêu, Trùng Sinh

Rương thần sa

Tiêu Dao Cốc,Boss,Du Long,Bách Bảo Rương,Tàng Bảo Đồ,Rương Nặng Động Tháng, code FB

Trang bị Đồng hành

Boss,Lâu Lan Cổ Thành,Thi Đấu Loạn Chiến ,Du Long,Bách Bảo Rương,Đua top sv mới,Tiêu Dao Cốc,Tảng Bảo Đồ,Rương Nặng Động Ngày,Vận Tiêu

Bảo Thạch

Thương Hội,Cửa Hàng Hiệp Khách,Điểm Năng Động,Lâu Lan Cổ Thành,Vận Tiêu

Thiệp Lụa 1,2 Bạch Hổ Đường, Kỳ Trân Các, Sứ Giả Cửa Hàng, Code nạp lần đầu,code FB
Tảng Bảo Đồ

Hiệp khách,Boss,Điểm Năng Động,Du Long,Bách Bảo Rương,Quân Doanh

Võ Sò Vàng

Tích lũy nạp Hằng ngày, Event đoán hình FB 9h30 thứ 6

Hộ Pháp Ăn event trong game
Nữ Nhi Hồng  Điểm Năng Động Ngày

Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp

Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp

Event

Tăng Sức Mạnh Nhân Vật

- Nâng Cấp: 

 

-Shop Trang Bị:Set Càn Khôn,  Hỗn Thiên, Liệt Hỏa, Cửu Âm, Kim Cang, Truyền Thuyết. <Xem chi tiết>

-Truy Nã đổi Võ lâm mật tịch, Tẩy Tủy Kinh

-Du long Đổi Rương thần sa 0 đến 4

Mọi chi tiết thắc mắc và cần hỗ Trợ inbox tại FanFage