KẾT QUẢ ĐUA TOP MÁY CHỦ TỔ GIANG

1. VINH DỰ TÀI PHÚ

2. VINH DỰ VÕ LÂM

3. HƯỚNG DẪN NHẬN THƯỞNG TOP

  • Nhận code đua TOP tại NPC : Sứ Giả Hỗ Trợ - Tây Môn Ma Nữ