Nâng Cấp Ngựa

I. NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại SỨ GIẢ NÂNG CẤP ở Thành Chính

 

II. Nguyên liệu nâng cấp.

 

Cần ngựa cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

Cấp Ngựa

Tiền Xu

Mảnh Ghép Ngựa

Đầu Ngựa

Tỷ Lệ% Thành Công

Cấp 1

Hỗ Trợ Tân Thủ

Cấp 2

30

5000

10

100

Cấp 3

40

10000

15

100

Cấp 4

50

15000

20

100

Cấp 5

60

20000

25

100

Cấp 6

70

25000

30

100

Cấp 7

80

30000

35

100

Cấp 8

90

35000

40

100

Cấp 9

100

40000

45

100

Cấp 10

120

45000

50

100

Cấp 11

140

50000

60

100

Cấp 12

160

55000

70

100

Cấp 13

180

60000

80

100

Cấp 14

200

65000

90

100

Cấp 15

250

70000

100

100

Cấp 16

300

75000

150

100

Cấp 17

350

80000

200

100

Cấp 18

400

85000

250

100

Cấp 19

450

90000

300

100

Cấp 20

500

95000

350

100

Cấp 21

550

100000

400

100

Cấp 22

600

105000

450

100

Cấp 23

650

110000

500

100

Cấp 24

700

115000

550

100

Cấp 25

750

120000

600

100

Cấp 26

800

125000

650

100

Cấp 27

850

130000

700

100

Cấp 28

900

135000

750

100

Cấp 29

950

140000

800

100

Cấp 30

1000

145000

850

100

Cấp 31

1050

150000

900

100

Cấp 32

1100

155000

950

100

Cấp 33

1150

160000

1000

100

Cấp 34

1200

165000

1100

100

Cấp 35

1250

170000

1200

100

Cấp 36

1300

175000

1300

100

Cấp 37

1350

180000

1400

100

Cấp 38

1400

185000

1500

100

Cấp 39

1450

190000

1600

100

Cấp 40

1500

195000

1700

100

 

III. Một số hình ảnh Ngựa.

Băng Phong Kỳ Lân

Hỏa Long Viêm Đế

 

Lam Trư

 

Huyết Trư

Huyết Lang

Mị Vũ Thiên Hương

Ưng  Phi

 

Lam Linh

Thiên Lang

Bạch Long

 

Lưu Ý:

  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp.
  • Mỗi một lần nâng cấp tùy chọn ngựa mà mình yêu thích.
  • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame.