Sự Kiện Tết Nguyên Đán 2021

 

I.Thông tin sự kiện

  • Thời gian : Từ 00h00 ngày 20/11/2020 bắt đầu
  • Nội dung : Dùng nguyên liệu ghép 2 loại bánh
  • NPC liên quan : Nồi Nấu Bánh

Npc Event In Game

Nồi Nấu Bánh

Vật phẩm Mô tả

Gạo Nếp

Nguồn gốc: Nhận được từ tham gia Hoạt động 

Tính chất: Không khóa, vĩnh viễn

Chức năng: Gói Bánh Giày , gói Bánh Chưng

 

Đậu Xanh

Nguồn gốc: Nhận được từ tham gia Hoạt động 

Tính chất: Không khóa, vĩnh viễn

Chức năng: Gói Bánh Giày , gói Bánh Chưng

Thịt Tươi

Nguồn gốc: Mua tại Nồi Nấu Bánh ( 1 Tiền Xu )

Tính chất: Không khóa, vĩnh viễn

Chức năng: Gói Bánh Giày , gói Bánh Chưng

Bánh Giày

Nguồn gốc: Ghép từ 1 Gạo Nếp + 1 Đậu Xanh + 1 Ngân Nguyên Bảo

Tính chất: Không khóa, vĩnh viễn

Chức năng: Sử dụng nhận nhiều phần thưởng

Bánh Chưng

Nguồn gốc: Ghép từ 1 Gạo Nếp + 1 Đậu Xanh + 1 Thịt Tươi

Tính chất: Không khóa - Khóa, vĩnh viễn

Chức năng: Sử dụng nhận nhiều phần thưởng

 

 

II.Hoạt động nhận Đậu Xanh và Gạo Nếp

 

Hoạt Động Vật Phẩm ( Không Khóa )
Truy Nã

Cấp 90 : 40 Gạo Nếp / 1 nhiệm vụ hoàn thành

Cấp 100 : 50 Gạo Nếp / 1 nhiệm vụ hoàn thành

Tống Kim

Thưởng TOP 1 : 300 Gạo Nếp

Thưởng TOP 2 : 300 Gạo Nếp

Thưởng TOP 3 : 300 Gạo Nếp

Thưởng TOP 3 : 300 Gạo Nếp

Thưởng TOP 4 : 300 Gạo Nếp

 

Nhiệm Vụ Nghĩa Quân

Hoàn thành 10 nhiệm vụ : 20 Gạo Nếp

Hoàn thành 20 nhiệm vụ : 50 Gạo Nếp

Hoàn thành 30 nhiệm vụ : 80 Gạo Nếp

Hoàn thành 40 nhiệm vụ : 100 Gạo Nếp

Tống Kim

Thưởng 3000 điểm : 100 Đậu Xanh

Thưởng 5000 điểm : 200 Đậu Xanh

Thưởng 10000 điểm : 300 Đậu Xanh

Thương Hội Rương Thưởng Thương Hội : 1000 Đậu Xanh

Thi Đấu Loạn Chiến    

Vòng 16 : 100 Đậu Xanh

Vòng Bát Cường : 200 Đậu Xanh

Vòng Tứ Cường : 300 Đậu Xanh

Vòng Á Quân : 400 Đậu Xanh

Vòng Quán Quân : 500 Đậu Xanh

 

III.Phần thưởng sử dụng Bánh Giày

Sử dụng Bánh Giày sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:

Vật phẩm ngẫu nhiên nhận được Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm ( Tỷ )

Không Khóa

Linh Hồn Chân Nguyên 50
Mảnh Ghép Ngựa 50
Mảnh Ghép Mặt Nạ 50
Bát Mạch Đơn 50
Mảnh Ghép Ấn 50
Mảnh Già Lam Kinh 50
Hộ Vệ Đơn 50
Linh Hồn Chân Nguyên 50
Bảo Thạch Cấp 1-3 1

 

III.Phần thưởng sử dụng Bánh Chưng

Sử dụng Bánh Chưng sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:

 

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm ( Tỷ ) 3 Không Khóa
Linh Hồn Chân Nguyên 200
Mảnh Ghép Ngựa 200
Mảnh Ghép Mặt Nạ 200
Mảnh Ghép Vũ Khí 5
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 5
Rương Trấn Hồn Thạch 2
Bát Mạch Đơn 200
Mảnh Ghép Ấn 200
Mảnh Già Lam Kinh 200
Bảo Thạch Cấp 1-5 1
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 2-6) 1
Rương Thần Sa (0 Dòng) 1
Rương Thần Sa (1 Dòng) 1
Rương Thần Sa (2 Dòng) 1
Rương Thần Sa (3 Dòng) 1
Rương Thần Sa (4 Dòng) 1

- Mọi thắc mắc các bạn vui lòng inbox Fanpage để được hỗ trợ tối đa - Kiếm Thế Truyền Kỳ trân trọng thông báo