Thái Cực Ấn

Cùng với hệ thống Ngũ hành tương sinh - tương khắc quen thuộc tạo nên sự cân bằng cho 13 môn phái, hệ thống Thái Cực Ấn của Kiếm Thế với những thuộc tính độc đáo sẽ đem đến cho võ lâm nhân sĩ những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn.

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp ở Sứ Giả Nâng Cấp tại Thành Chính - Chọn Nâng Cấp Ấn

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần luân hồi ấn cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

Luân Hồi Ấm

Tiền Xụ

Mảnh Ghép Ấn

Tỷ lệ thành công %

1 Hỗ trợ Tân Thủ
2 10 1000 100
3 15 2000 60
4 20 5000 50
5 25 10000 40
6 30 15000 30
7 35 20000 20
8 40 30000 15
9 45 40000 10
10 50 50000 5

Lưu Ý:

  • Nâng cấp thất bại trang bị sẽ bị hạ 1 cấp
  • Dùng Bùa Bảo Toàn rớt sẽ bị không hạ cấp